Liên hệ


Cơ sở 1 (Gần chợ Bắp): 1135 CMT8 P.Hiệp Ninh Thành Phố Tây Ninh

 066 3822698

Cơ sở 2 (Gần chợ Cửa số 7 ngoại ô): 249 Lạc Long Quân Hòa Thành Tây Ninh - 066 3647847

Cơ sở 3 (Gần chợ Phường 3): 485 CMT8 P3 Thành Phố Tây Ninh

 066 3818868

HOTLINE: 0919 882 992

                  0918 772 882 


FaceBook:
 Tiệm Vàng Phương Thảo

 

 

Gửi email
* thông tin bắt buộc
* Họ tên :
Công ty :
Địa chỉ :
Điện thoại :
* Email :
* Nội dung :